Kinderen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Individuele begeleiding van volwassenen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wetten uit. Daarom vraag je individuele begeleiding bij de gemeente aan.

Er zijn wel verschillen tussen wat gemeenten vergoeden en wat niet.

Wil je zelf je zorgverleners uitzoeken en bepalen wanneer en hoe ze jou helpen? Dan kun je bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je individuele begeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Wil je deze hulp zelf inkopen met een pgb, dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor.

Download de Pgb Vergoedingenlijst Wlz 2020: daarin staat precies wat er wel en niet hoort bij individuele begeleiding binnen de Wlz.

Als je een PGB hebt en je hebt een indicatie voor ondersteunende begeleiding vanuit de Wmo of Wlz dan kun je contact opnemen met mij! Spreekt mijn profiel jou aan, ik hoor graag van je.